Här följer viktig och nyttig information om diverse saker du bör veta om våra produkter och hur du hanterar dessa.

INFORMATION OM FÄLGAR

Kontrollera att fälgarna passar på fordonet INNAN däcken monteras!

Vi godkänner absolut inga returer om däck vart monterade på fälgarna!

Innan du monterar däck på fälgarna
• Provmontera fälgen på fordonets fram & bakvagn
• Försäkra dig om att bultindelning och centrumhål stämmer på fordonet
• Snurra fälgen för att se att den går fritt från bromsar och hjulupphängning
• Vrid till fulla rattutslag höger och vänster och kontrollera frigången
• Avlägsna de eventuella låsbrickor från pinnbulten som fixerar bromsskivan
• Kontrollera att inga balansvikter och nitar på bromsskivor/trummor orsakar att fälgen inte ligger an korrekt, dessa måste i så fall avlägsnas innan montering.
• Den som monterar fälgarna på fordonet är den ytterst ansvariga för att rätt hjulmuttrar/bultar användes. Kontrollera ALLTID och försäkra dig om att de passar och är avsedda för fälgen, samt att de har rätt gängstigning till respektive fordon
• Försäkra dig om att hjulets pinnbultar alt. hjulbultarna har rätt längd anpassat till fälgen som ska monteras.

Den som monterar fälgarna på fordonet MÅSTE besitta fackmannamässiga kunskaper gällande montering.
Hjulmuttrarna får endast dras till korrekt moment med momentnyckel. Efterdrag sedan muttrarna med intervaller av 40-100 km körning ända tills korrekt moment erhålles mellan kontrollerna.
Använd aldrig muttermaskin vid montering av fälgarna. Det gör garantin ogiltig vid relaterade problem.
Om du anser att varorna inte överensstämmer med vad du beställt, måste du ALLTID kontakta oss innan du returnerar något. Vi löser aldrig ut returer som skickas mot efterkrav. Varor som returneras skall vara i helt oskadat skick, detta gäller även emballage. Om så inte sker, kan ersättning för varorna reduceras eller helt utebli beroende på skadans omfattning. Som skada avses även nedsmutsning. Vid ev. retur får endast genomskinlig tejp användas för försegling av orginalemballaget. Om en transportskada uppstått måste denna alltid anmälas till transportbolaget. Transportskador tar vi aldrig i retur, dessa måste ni lösa med transportbolaget. Wildwheels ansvarar ej för att fälgarnas mått/spårvidd godkännes av svensk Bilprovning, ej heller för eventuella skador som uppkommer av användandet av produkterna.
Ev. garantier gäller enbart varan i sig, ej montering/ demonteringskostnader, fraktkostnader, stillestånd etc.
Wildwheels ska inte hållas ansvarig för fälgar som monteras på fordon som omfattas av helbilsgodkännande. I de fall osäkerhet förefaller, kontakta vägverket eller återförsäljare/importör av respektive bilmodell för korrekt information.
Vi godkänner endast reklamationer som grundar sig på bevisligt fabrikationsfel. Skador som uppstått på grund av bristande vård av produkterna omfattas inte av garantin.

OM DU ÄR OSÄKER PÅ HUR NÅGOT AV OVANSTÅENDE UTFÖRS, CHANSA INTE, UTAN RÅDFRÅGA ALLTID EN FACKMAN SOM KAN HJÄLPA DIG.
Vid frågor kontakta Wildwheels på telefon: 070-812 34 51

VIKTIGT: Garantin täcker inga skador som uppkommit på grund av bristande vård av fälgarna eller om fälgarna utsatts för olämpliga rengöringsmedel/metoder.
Låt oss inse fakta: Fälgar monterade på fordon som används i trafik befinner sig i en otacksam miljö.
Dina nya fälgar kräver korrekt och regelbunden vård för att behålla sin ursprungliga finish.

Regelbunden rengöring

• Smuts från vägbanan har en förmåga att binda fukt som med tiden startar korrosion på fälgen.
• Bromsdamm som släpper från bromsbeläggen innehåller partiklar som angriper fälgens ytskikt.
• Salt kan angripa fälgarna från exempelvis vägsalt eller att fordonet vistas i områden nära havet.
Du måste därför regelbundet, kanske till och med en gång i veckan, rengöra fälgarna från dessa föroreningar innan de får grogrund att angripa dina fälgar. Även om du inte har möjlighet att åka och tvätta bilen så ofta, så kan det vara en god ide att ta trädgårdsslangen och bara spola av fälgarna. Låt alltid fälgarna svalna innan du spolar vatten på dem.

Tvättråd
Tvätta fälgarna med en mjuk svamp. Använd aldrig så kallad ”scotch-brite”-svamp eller stålull eller något annat som kan repa ytan.
Vi rekommenderar i första hand vanligt bilschampo till fälgarna. Det finns en mängd olika ”fälgrengöringsmedel” på marknaden, flertalet av dem är bra, men tyvärr innehåller många av dem kraftiga syror som kan skada dina fälgar. Vi rekommenderar att du är vaksam på innehållet när du väljer rengöringsprodukter.
För att skona fälgarna i största möjliga mån bör du alltid börja med att försöka spola bort smuts och grusrester innan du bearbetar ytan med svamp. Detta för att inte dra runt smutsen med svampen som då fungerar som slippapper med smutsen inbäddad i svampen. Skölj ur svampen ofta och byt vattnet i hinken om det behövs. Vi avråder från att tvätta i automattvätt då risken är stor att fälgarna kan ta skada av borstarna samt de rengöringsmedel som brukar användas i automattvättar. Tänk på att även hålla fälgens baksida ren. Ofta börjar angreppen på baksidan på grund av att den delen inte får samma vård som framsidan. När angreppet sedan utökats till den mer synliga delen är det ofta för sent att stoppa.

Skydda dina fälgar
Det är av yttersta vikt att du vårdar dina fälgar för att få långvarig glädje av dess höga finish. Här följer några råd hur du skyddar dina fälgar från korrosionsangrepp.

Polerade fälgar
• För att behålla den ursprungliga glansen bör du periodiskt behandla fälgarna med en bra aluminiumpolish. Har fläckar uppstått finns det medel för att polera fram den ursprungliga glansen. Detta kan göras för hand eller med en så kallad ”polerboll” monterad på en borrmaskin.

Kromade fälgar
• Det finns speciella rengöringsmedel för kromade fälgar.
• Du bör regelbundet behandla dina kromade fälgar med ett bra krämvax. Det finns även speciellt avsedd ”krom-polish” för att skydda kromfälgar.
• Du ska aldrig använda slipbaserade polermedel typ ”autosol” eller liknande på krom. Slipande medel skapar micro-sliprepor som gör att smutsen fastnar lättare, och i förlängningen slipar du bort kromskiktet.

Lackerade fälgar
• Rengör fälgen enbart med bilschampo. Lägg på ett lager vax med jämna mellanrum.

Har du ytterligare frågor angående fälgvård kontakta Wildwheels på telefon: 070-812 34 51

Här följer några frågor och svar på några av de vanligast förekommande frågorna om hjulmuttrar/bultar.

F. Ska hjulmuttrar/bultar dras med moment?
SJa. I första hand ska fordonstillverkarens uppgifter användas. Om de ej finns att tillgå så kan följande allmänna guide användas.
• 3/8″ bult dia: 35-45 ft.lbs. 4,8-6,2 Kg
• 7/16″ bult dia: 55-65 ft.lbs. 7,6-9,0 Kg
• 1/2″ bult dia: 78-85 ft.lbs. 10,8-11,7 Kg
• 9/16″ bult dia: 95-115 ft.lbs. 13,1-15,9 Kg
• 12 mm bult dia: 70-80 ft.lbs. 9,7-11,0 Kg
• 14 mm bult dia: 85-95 ft.lbs. 11,7-13,1 Kg

Åtdragning av hjulmuttrar/bultar
Åtdragningen ska göras i ett kryssmönster enligt skissen.
Första varvet ska bara dras så att fälgen centreras. Sedan ökas momentet stegvis tills rekommenderat moment uppnåtts.


F.
 Måste man ”efterdra” hjulmuttrarna/bultarna?
S. Ja. Hjulmuttrar/bultar ska alltid kontrolldras med korrekt moment efter ca 40-100 km körning.
Vid montering av helt nya fälgar ska kontrollerna fortgå med ovanstående intervall ända tills korrekt moment erhålles mellan kontrollerna.


F. 
Ska hjulmuttrarna/bultarna smörjas?
S. Nej. Hjulmuttrarna ska alltid vara rengjorda och torra. Smörjmedel ger felaktigt moment och risk för att bultarna brister alternativt att hjulen lossnar. Om en hjulmutter/bult kärvar beror det oftast på att gängorna är skadade och bör då bytas ut.


F. 
Vart går minimigränsen för hur mycket av hjulmuttern/bulten som tar fäste?
S. En tumregel är att MINST bultens diametermått ska ta gänga. Ju mer gänga desto bättre, men försäkra dig om att bultarna inte ”bottnar”.

Var observant på längden om bultar används. För långa bultar kan skada bromsdetaljer innanför bromsskivan

Har du övriga frågor om hjulmuttrar/bultar kontakta Wildwheels på tele: 070-812 34 51

Hur mäter man fälgar?
Vad är inpressning och backspace? vad betyder bultcirkel?
Frågorna är många, och på denna pdf-fil, reder vi ut begreppen.
Teknisk information Fälgar

OBS! Du måste ha Adobe reader installerat för att kunna läsa pdf-filer. Du kan ladda ner programmet gratis på https://get.adobe.com/se/reader/