Kundinformation
Våra öppettider är måndag – fredag 9.00 och 17.00. Röda dagar stängt.

Företaget är beläget utanför Söderköping.
Vår adress är:
Stennerstorp 2
614 92 SÖDERKÖPING

Kontakta oss före besök. 

Innehåll:
> Försäljningsvillkor
> GDPR

 

Försäljningsvillkor

Priser:
Våra priser kan ändras utan att så meddelas. Priserna justeras vid svängningar i valutakursen från tillverkningslandet. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. För korrekt pris rekommenderar vi att du alltid kontaktar oss.
Alla priser är inklusive moms om inget annat anges.
Betalning:
Kontant, Förskottsbetalning eller efterkrav. Detta gäller både företag och privatpersoner om ej annat överenskommits.
20 dagars kredit erbjuds enbart till våra återförsäljare efter godkänd kreditprövning.
Vid beställning av varor vi inte har i vårt lager i Sverige begär vi att handpenning erläggs. Handpenningens storlek framgår på av oss utskickad orderbekräftelse. Av kunden godkännd beställning är bindande och full betalning ska alltid erläggas snarast efter att vi meddelat kunden att varan finns hos oss för leverans.
Orderbekräftelse:
Om vi inte har den beställda varan i lager skickar vi en orderbekräftelse till kunden. Den handpenning som anges på orderbekräftelsen ska betalas innan vi verkställer ordern. Beställningen verkställs först när kunden godkänt, signerat och returnerat den till oss. Betalning av handpenningen är likalydig med att ordern godkänns.
Garantier:
Vi lämnar 6 månaders garanti på alla produkter. Fel som uppstått som följd av händelse/verkan efter tillverkningen täckes ej av garantin. Detta gäller både funktion och ytfinish. Bristande vård är inte en garantiberättigad skada. Används produkterna off-road eller i tävlingssammanhang gäller inga garantier.
Garantin ersätter endast varan, ej övriga kostnader som exempelvis transportkostnader, monteringskostnader mm. ej heller eventuella följdkostnader som exempelvis stillestånd etc. Den totala garantiersättningen kan aldrig överstiga beloppet som betalats för varan enligt kvitto. Originalkvittot kräves vid alla garantianspråk.
För privatpersoner gäller utöver garantin konsumentverkets regler.
Reklamationer:
Reklamation ska anmälas snarast till osssenast 7 dagar efter erhållen leverans.
Transportskador anmäles direkt till transportbolaget. Vi tar ej emot reklamationer som är orsakade av transportbolag.
Transportkostnader:
Vi debiterar köparen 159 kr för transport av 1-4 fälgar inom Sverige.
För övriga transporter debiteras kunden vår faktiska kostnad för transporten baserad på vikt och volym.
Leverans sker med DHL eller av Wildwheels vald transportör.
Om varan ej är betald till fullo skickar vi mot postförskott. Då tillkommer alltid Postens avgift för postförskott.
För leverans utanför Sverige var god kontakta oss för pris.
Returer:
Eventuella returer ska alltid föregås av att vi kontaktats och godkänt returen. För ej godkänd retur utgår ingen ersättning.
Försändelser som skickas mot efterkrav eller mottagarfrakt utlöses ej.
Returer ska alltid levereras till vår adress. Vi hämtar inte gods på terminal, busstation eller liknande.
Varor som returneras skall vara i helt oskadat skick, detta gäller även emballaget. Som skada räknas även nedsmutsning. Vid skada kan ersättningen reduceras eller helt utebli beroende på skadans omfattning. Emballaget får endast tillslutas med genomskinlig tape.
Felleverans:
Om felaktig produkt levererats av oss kan vi endast ersätta den om den/de returneras i oskadat nyskick utan att varit monterad eller modifierad.
Om vi får fälg/fälgar i retur som visar spår av att däck varit monterade godkänner vi ej returen.
Kontrollera ALLTID att fälgen passar INNAN däck monteras.
Det är även köparens ansvar att kontrollera och försäkra sig om att medsända skruvar & muttrar har samma gänga som fordonet de monteras på. 
Återköp:
Återköp medges endast av varor som vi normalt lagerför i Sverige. Återköp måste alltid godkännas av oss innan varan återsändes. En återköpsavgift utgår alltid med 20 % av varans belopp, minsta återköpsavgift är 300 kr.
Vid återköp debiteras kunden alla transportkostnader. Även den ursprungliga leveransens transportkostnad. ( se även ”Returer”)
Outlösta försändelser :
För outlösta försändelser som går i retur till oss debiteras beställaren alla uppkommna fraktkostnader samt en hanteringskostnad på 400 kronor

Brukande av produkterna:
Då många av våra produkter i första hand är avsedda för offroad och utställning kan vi inte ansvara för huruvida berörda myndigheter ställer sig till att godkänna produkterna för användande på allmän väg. Vi ansvarar ej heller för problem/skada som uppkommer av avanvändandet av produkterna.

GDPR

Vi sparar endast de personuppgifter du lämnar oss enligt följande:
Kvitton i vår bokföring vid köp från oss.
När vi ingår ett avtal med varandra, exempelvis en orderbekräftelse när du beställer varor från oss.
E-postkonversation så länge den är relevant för vidare konversation. Därefter raderar vi den.

Vi delar inte dina uppgifter till tredje part såvida detta inte är nödvändigt, till exempel för att boka transport för dina varor till dig.

Du kan när du vill kontakta oss för att få uppgift om vilka av dina personuppgifter vi har sparade.
På din begäran kan du närsomhelst återkalla ett tidigare givet samtycke till att vi fått tillstånd att spara dina personuppgifter.

Enligt bokföringslagen har vi ingen möjlighet att radera dina personuppgifter från vår bokföring gällande utskrivna verifikationer i form av kvitton & fakturor.